Par ekonomiku

Par ekonomiku

NaudaEkonomikas augstākais apbalvojums ir Nobela prēmija. Manuprāt, varētu apsvērt iespēju šo apbalvojumu piešķirt kādai mājsaimniecei, kura spēj sadalīt pieejamos līdzekļus tā, lai visu segtu. Dažās situācijās būtu nepieciešama vesela komanda, lai rastu risinājumu šādām situācijām, bet cilvēki ir spējīgi to paveikt pašu spēkiem. Mūsu dzīves un apstākļi ir mums iemācījuši saskatīt iespējas, kur citi tās nespētu pamanīt. Ar minimālām summām ir iespējams paveikt visu nepieciešamo, ja prasmīgi spējam manipulēt ar savām vajadzībām. Protam noteikt prioritātes un esam atbildīgi tās ievērojot.

Ekonomika ir svarīga zinātnes nozare, jo skar mūs visus visdažādākajos veidos. No ekonomikas ir atkarīgs mūsu dzīves līmenis, mūsu ienākumi, mūsu izdevumi. ja mēs neprotam izmantot ekonomiku produktīvi arī milzīgi ienākumi nebūs pietiekami. Viss ir atkarīgs no mums. Jo lielāki ir pieejamie resursi, jo lielākas un vairāk ir mūsu vajadzības. Ja neprotam sadalīt šīs vajadzības pēc prioritātes tad arī ar šādiem resursiem mēs nonāksim grūtībās. Pamata principam ir jāpaliek nemainīgam neskatoties uz pieejamajiem līdzekļiem, vispirms ir jāparūpējas par tām lietām, kas ir primārās un tad varam pievērsties nākamajām, un nākamajām. Šādi mēs segsim to kas ir nepieciešams un, maksimāli daudz, sekundāro vajadzību. Prasmīgi apejoties ar līdzekļiem varam apmierināt vajadzības kuras ir mums tiešām vajadzīgas. Lielākā mūsu kļūda ir pievērsties kam tādam, bez kā varam iztikt tikai tāpēc, ka to ļoti vēlamies.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *