Latvijas kopējais kredītu apjoms

Latvijas kopējais kredītu apjoms

Kredītportfelis ir kopējais kredītu apjoms, ko izsniedz bankas. Kredītportfelī ietilpst ne tikai paši kredīti, bet arī citi līdzīgi darījumi ar naudu. Bankas dažāda veida aizdevumos izsniedz lielas summas un kredītportfeļi nepieciešami, lai kontrolētu naudas plūsmu.

Latvijā jau palēnām ir notikusi atveseļošanās no ekonomiskās krīzes un parādsaistības kopumā samazinās, ienākumi pieaug. Latvijas ekonomikas atgūšanās notika bez kreditēšanas jomas kāpuma, kas nebūt nav tik izplatīta parādība. Pēckrīzes periodā Latvijas kredītportfelis bija krietni samazinājies, jo bankas vairs neizsniedza kredītus kā pirms tam, jo tie bija vērtējami kā riskanti aizdevumi. Tāpat kopējā kredītu norakstīšana pārsniedza jaunu kredītu izsniegšanu. Arī paši cilvēki baidījās iekļūt parādos. Pēc nelielas stagnācijas kredītu tirgus ir nedaudz atdzīvojies, tomēr nepopulāri politiskie lēmumi un kopējā nedrošība par stabilitāti izaugsmi bremzē.

2015. gada dati liecina, ka Latvijas kredītportfelis gada laikā bija audzis vien par 0.1%, kas naudas izteiksmē sastādīja 10 miljonus eiro. Ievērojami pieauga jaunās kreditēšanas apjoms – tika izsniegti kredīti mājokļa iegādei un rezidentu nefinanšu uzņēmumiem. Pozitīvi, ka kavēto kredītu īpatsvars samazinājās. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) sagatavotie dati liecina, ka 2016. gada pirmajā ceturksnī Latvijas bankas ir strādājušas ar peļņu. Arī kopējā banku sektora kredītportfelī atkal vērojams neliels pieaugums 0.4%.

Bankas, kuras Latvijā izsniedz visvairāk kredītu un līdz ar to bankas, kurām ir vislielākais kredītportfelis, ir – Swedbank, SEB banka, Nordea, DNB banka un Rietumu banka. Pēc aktīviem vislielākā banka ir Swedbank un attiecīgi tā arī izsniedz visvairāk kredītu. Vairāk kredītu tiek izsniegts uzņēmumiem, nevis privātpersonām, tomēr kredītos uzņēmumiem ietilpst arī kredīti citiem finanšu starpniekiem kā biedrībām, apdrošināšanas sabiedrībām, privātajām nefinanšu sabiedrībām u.tml.

Tā kā šobrīd banku sektorā pēc ilgākiem laikiem ir vērojama augšupeja, bankas tiek mudinātas pievērst lielāku uzmanību nerezidentu kredītportfeļa kvalitātei. FKTK uzskata, ka nerezidentu kredītportfeļi ir jākontrolē pastiprināti, jo ir bažas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju caur Latvijas bankām. Tomēr kopumā Latvijā šobrīd nav būtiskas problēmas kreditēšanas jomā un jācer, ka lēnā, bet stabilā attīstība banku sektorā turpināsies.

Kas ir kredītportfelis?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *