Kreditēšanas pakalpojumi

Kreditēšanas pakalpojumi

AizdevumiLatvijā ir triju dažādu veidu kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji: bankas, nebanku jeb alternatīvo finanšu pakalpojumu sniedzēji un savstarpējās aizdevumu platformas, kas apvieno privātpersonas – aizdevējus ar kredītu ņēmējiem, arī privātpersonām.

Bankas tradicionāli tiek uzskatītas par uzņēmumiem, kas savus pakalpojumus balsta uz drošiem un uzticamiem finanšu rādītājiem, un pieprasa uzticamību arī no klientu puses. Tas parasti prasa ilgāku laiku kredīta saņemšanai, jo saistīts ar vairāku dokumentu pārbaudi. Bankas piedāvā gan patēriņa kredītus preču kreditēšanai, gan overdraftus un studējošo kredītus, gan hipotekāros -mājokļiem, gan kredītus uzņēmumiem.

Par alternatīvo finanšu pakalpojumu sniedzēju priekšrocību tiek uzskatīts paātrinātais kredīta iegūšanas termiņš, salīdzinot ar tāda paša pakalpojuma sniegšanu no banku puses. Pārsvarā alternatīvo finanšu pakalpojumu jeb distances kredītu izsniedzēju prasībās gan ietilpst arī kredīta ņēmēja finansiālās situācijas izskatīšana, tomēr nereti, ja kreditors izrādās pielaidīgāks, klientiem pašiem jāapzinās savas iespējas atmaksāt kredītu. Turklāt nereti kredīta atmaksa ieilgst, un aizņēmējam jāturpina maksāt soda nauda vai termiņa pagarinājuma maksa, kuru apjoms jāapzinās jau pašā kredīta noformēšanas sākumā.

Savstarpējās aizdevumu platformas Latvijā darbojas uz privāto aizdevēju un kredīta ņēmēju abpusējas sadarbības principa. Ir cilvēki, kam ir nauda un kuri vēlas to ieguldīt, bet platformas saved tos kopā ar personām, kam nepieciešami līdzekļi. Šādas aizdevumu formas attīstība sākusies tikai nesen, līdz ar to pie mums nav īpaši izplatīta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *