Kā dzīvot pēc bankrota?

Kā dzīvot pēc bankrota?

Tas nozīmēs dzīvesveidu bez liekām greznībām, dažkārt mainās arī pamata ieradumi, sākot jau no pārtikas pirkumu saraksta. Ja dzīve līdz bankrotam noritējusi, balstoties uz kredītu esamību, turpmāk iztikas bāze jāveido no nopelnītās naudas, atceroties arī par rezerves fonda izveidi vai nu krājkonta, vai krājkasītes formā. Aprēķinot paredzamos izdevumus, uzskaitot veiktos pirkumus, plusā atliekot drošības spilvenam, iespējama pat ļoti droša eksistence, tai skaitā kredīti bankās. Vai cilvēks atkal noslēgs aizņēmuma līgumus, ir atkarīgs no personīgās attieksmes. Kredītsaistības nav nekas bīstams, ja ar tām prot sadzīvot. Ja gribas dzīvot labākā mājvietā, kredīti bankās bija un būs piemērotākie palīgi labklājības sasniegšanai. Parādot savu labo gribu, uzlabojot kredītvēsturi, vairāku gadu laikā var atgūt banku uzticēšanos, kaut arī jārēķinās, ka pagātnē pasludinātā maksātnespēja saglabājas kredītvēstures uzskaitē. Taču ir bankas, kas ir gatavas aizdot arī bankrotējušai personai, iespējams, gan nosakot augstāku kredītprocentu likmi. Noformējot vienu vai divas kredītkartes, parādu vienmēr atmaksājot laikā, var atgūt labu kredītvēsturi.

Vajadzētu noskaidrot, kas izraisījis bankrotu. Varbūt jāmaina ienākumu gūšanas veids, lai neuzkāptu uz viena un tā paša grābekļa divas reizes.

Jānosprauž jauni mērķi, lai spētu koncentrēties uz jaunā finanšu posma uzdevumiem.

Pēc bankrota cilvēki var justies sociāli atstumti, nervozi, izjust kauna un vainas apziņu. Taču atrodoties līdzīgi domājošu cilvēku sabiedrībā, piemēram, uzmeklējot attiecīgas palīdzības grupas internetā, iespējams rast tik ļoti vajadzīgo emocionālu atbalstu.

Tā kā nākas daudz rūpīgāk plānot pirkumus, der sākt inventarizāciju pagrabā un garāžā, lai atklātu pārdošanai derīgus priekšmetus vai tādus, kurus itin labi iespējams uzlabot un turpināt tos lietot. Apstākļu spiestas pārmaiņas nav patīkamas, tomēr arī no tām jāgūst labums. Labā ziņa – gribasspēks un radošā domāšana izpalīdzēs arī bankrota gadījumā.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *