Aizdevums uzņēmumiem biznesa attīstībai

Aizdevums uzņēmumiem biznesa attīstībai

KredītiInvestīciju kredīts ir ilgtermiņa aizdevums, ko bankas izsniedz uzņēmumiem biznesa attīstībai. Kredīts tiek izsniegts pret nodrošinājumu un ar mainīgo vai fiksēto procentu likmi. Kredīta atmaksāšanai var izvēlēties dilstošo vai vienādo maksājuma grafiku. Gandrīz visas Latvijas bankas piedāvā investīciju kredītu. Šāda veida aizdevumi daudziem uzņēmējiem, kuriem nav brīvu naudas līdzekļu, palīdz attīstīt uzņēmumu un nodrošināt tā sekmīgu darbību. Pirms kredīta izsniegšanas bankas izvērtē uzņēmuma maksātspēju. 

Visbiežāk investīciju kredīti tiek izsniegti jaunu biznesu projektu sākšanai, nekustamā īpašuma iegādei vai remontam un pamatlīdzekļu iegādei, kas nepieciešami uzņēmuma  sekmīgai darbībai. Tieši mazie uzņēmumi , kuri plāno paplašināt savu biznesu, bieži saskaras ar līdzekļu trūkumu savu plānu realizācijai. Piemēram, jaunu ražotņu celtniecībai un tehnikas iegādei, ir nepieciešami ievērojami  līdzekļi, kurus vien retais uzņēmums spēs atrast savos resursos. Banku investīciju kredīti ir nepieciešami arī lieliem un veiksmīgiem uzņēmumiem. Šāda kredīta ņemšana nebūt neliecina par naudas grūtībām uzņēmuma finansēs, bet par uzņēmuma virzību un attīstību. Jo paļaujoties tikai uz savām iespējām un līdzekļiem, iespējama uzņēmuma stagnēšana un infrastruktūras novecošanās. Skaidrs, ka mūsdienu strauji mainīgajā biznesa vidē attīstība un pārmaiņas ir nepieciešamas.

Neapšaubāmi bankas domā arī par savu labumu un kredīti bez seguma netiek izsniegti. Investīciju kredīti tiek izsniegti pret nodrošinājumu vai ķīlu. Visbiežāk par šādu nodrošinājumu kalpo pats objekts, kas tiek finansēts. Piemēram, ja tiek pirkts nekustamais īpašums, tad šis īpašums arī kalpos par ķīlu bankas kredītam. Par nodrošinājumu kalpo arī uzņēmuma aktīvi. Bankas var prasīt papildus nodrošinājumu par kuru var kalpot uzņēmuma īpašnieka galvojums, preces vai debitoru parādi. Parasta banku prasība ir piedāvātā nodrošinājuma apdrošināšana.

Kredīti tiek izsniegti EUR un USD. Lai aizņēmumu neskartu valūtu svārstības, aizdevumu labāk ņemt valūtā kādā notiek uzņēmuma pamatdarbība. Aizņēmumu  ieskaita uzņēmuma darījumu vai norēķinu kontā, vai pakalpojumu sniedzēju, pārdevēju kontā. Ņemot vērā vajadzību, kāpēc kredīts tiek ņemts, aizdevumu summu var saņemt visu uzreiz vai pa daļām. Pie pozitīvā jāmin, ka mēneša maksājumi tiek noteikti atbilstoši plānotajai naudas plūsmai uzņēmumā. Investīciju kredīti tiek izsniegti ar fiksēto vai mainīgo procentu likmi:

  • Fiksētā procentu likme. Kā jau liecina pats nosaukums, likme ir nemainīga un tās lielums parasti tiek noteikts izsniedzot kredītu uz visu vai gandrīz visu līguma laiku. Bankām izsniedzot kredītu ar fiksēto procentu likmi risks ir lielāks, jo aizdevums tiek izsniegts uz ilgāku laiku, un naudas tirgū var notikt dažādas pārmaiņas. Tieši tāpēc fiksētā procentu likme ir augstāka.
  • Mainīgā procentu likme. Tā sastāv no mainīgās starpbanku likmes un nemainīgās papildu likmes. Starpbanku likme – RIGIBOR, EURIBOR, LIBOR  –  tiek pārskatīta katru pusgadu un līdz ar to procentu likme var mainīties. Tādējādi mainīgā procentu likme ir zemāka kā faktiskā , bet grūtāk paredzama un maksājumu lielums var ievērojami svārstīties.

Lai pieteiktos investīciju kredītam bankai būs jāiesniedz uzņēmuma juridiskie un finanšu dokumenti, uzņēmuma darbības apraksts un nodrošinājuma īpašumtiesību apliecinoši dokumenti. Pēc vajadzības banka var prasīt arī citus dokumentus. Tiek sastādīts biznesa plānam atbilstošs atmaksas grafiks ar atmaksas termiņu vidēji līdz 10 gadiem. Parasti izsniedzot investīciju kredītu uzņēmumiem tiek piedāvāts atvieglojuma periods līdz vienam gadam, piemēram, līdz objekta, kam ņemtas investīcijas nodošanai ekspluatācijā. Bankas ievēro noteikumu, ka kopējā aizdevuma summa nedrīkst pārsniegt 80% no kopējām projekta izmaksām, pārējais jāsedz pašam uzņēmumam. Tiek pārbaudīta kredītvēsture, kurai aizņēmuma saņemšanai jābūt pozitīvai. Kredītrisks nedrīkst pārsniegt Latvijas Bankas noteiktos normatīvus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *